Akcije


Redna cena:
9.00€
Akcijska cena: 5.00€
2002
Avtorica, ki se posveča vprašanjem etike in zgodovini filozofije, v knjigi razmišlja o zlu in njegovih pojavnih oblikah v današnjem svetu in v našem vsakdanjem življenju, posebej tistih, ki najbolj vznemirjajo sodobno javnost, npr. vojne, terorizem, droge, trgovanje z ljudmi. Izhajajoč iz filozofske tradicije in upoštevaje nekatera spoznanja sodobne sociologije in psihologije avtorica raziskuje...VEČ
     

Redna cena:
16.70€
Akcijska cena: 6.00€
2002
Avtorica bestselerja, po katerem je BBC posnela serijo poljudnoznanstvenih oddaj, je doktorica naravoslovnih znanosti in obenem tudi cenjena pesnica in esejistka. Pričujoče delo razodeva obe njeni kvaliteti – argumentirano znanstveno predstavitev razvoja in delovanja človekovih, pa tudi živalskih petih čutov, in poetično slikano vsepovezanost sveta, ki jo lahko zapopademo z njimi. Vid, voh, tip,...VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Akcijska cena: 5.00€
2001
Problemsko se delo členi na vprašanja modernizma, eksistencializma in strukturalizma ter zgodovino in teorijo umetnosti po strukturalizmu. Posebej je pozoren do delovanja skupine OHO in lacanovske teoretske psihoanalize, da bi nato skozi oris pristopov k sodobni estetiki prešel h konkretnim analizam poezije, slikarstva in kiparstva, video del in glasbe ter performansa in gledališča. VEČ
     

Redna cena:
16.68€
Akcijska cena: 5.00€
2001
Knjiga italijanskega filozofa in profesorja estetike prinaša dobro utemeljen in nazorno predstavljen razvoj in oblike estetske misli oz. najpomembnejših estetov v 20. stoletju. Perniola je estetiko predstavil v štirih problemskih sklopih, ki pomenijo pojavne oblike estetike: estetika življenja (od Dilthaya do Foucaulta), estetika forme (od Wšlfflina do McLuhana), estetika spoznanja (od Croceja do...VEČ
     

Redna cena:
44.00€
Akcijska cena: 24.00€
     

Redna cena:
33.00€
Akcijska cena: 23.00€


Bernard H. Suits, Muren: igre, življenje in utopija Lev Kreft, Levi horog: Filozofija športa v osmih esejih VEČ
     

Redna cena:
40.00€
Akcijska cena: 30.00€
     

Redna cena:
41.00€
Akcijska cena: 28.00€
     
     

Redna cena:
49.80€
Akcijska cena: 25.00€