Ivan Kosovel

Ivan Kosovel (roj. 1952, umrl v prometni nesreči sredi 90-ih let) je študiral filozofijo in sociologijo; s tega področja je tudi doktoriral s temo »Magija kot forma menjave«. Poleg v strokovnih in publicističnih člankov v domačih in tujih publikacijah, je objavil dve knjigi: »Vzgoja proti izobraževanju« (1990) in »O veri in verjetju« (1991). Zaposlen je bil na Pedagoškem inštitutu pri Univerzi v Ljubljani.

Knjige:

Magija in metamorfoze duha
1993
v zbirki /
področja: