Janko Pleterski

Janko Pleterski (1923-2018): eden najprodornejših slovenskih zgodovinarjev, strokovnjak za novejšo zgodovino in narodno vprašanje, akademik, zaslužni profesor Filozofske fakultete v Ljubljani, avtor obsežnega opusa znanstvenih prispevkov in monografij; med najpomembnejšimi so: Narodna in politična zavest na Koroškem 1848–1914 (1965), Koroški plebiscit (soavtor in ur., 1970), Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo (1976), Narodi, Jugoslavija, revolucija (1986), Senca Ajdovskega gradca: o slovenskih izbirah v razklani Evropi (1993) in Dr. Ivan Šušteršič: pot prvaka slovenskega političnega katolicizma (1998). Za svoje delo je prejel več nagrad: dve nagradi Sklada Borisa Kidriča (1965 in 1970), priznanje Andreja Schusterja Drabosnjaka (1968), nagrado Dimitrija Tucovića (1985), Kidričevo nagrado (1986), priznanji Inštituta za narodnostna vprašanja (1995) in dr. Franca Petka (2007). Odlikovanja: red zaslug za narod III. stopnje (1945), red dela z rdečo zastavo (1983) in zlati častni znak svobode Republike Slovenije (1993). Življenjske izkušnje iz njegovega plodnega delovanja ne le na predavateljskem in zgodovinopisnem področju, marveč tudi na področju politike in diplomacije, ter izkušnje iz časa druge svetovne vojne – sodeloval je z OF, bil zato interniran v Alessandriji (1941–1943), po kapitulaciji Italije pa se je znova vključil v NOB – so sooblikovale njegova dela in jim dale širšo razsežnost (več o njegovem življenju gl. v Dušan Nećak, »Janko Pleterski – osemdesetletnik«, Zgodovinski časopis, 57/2003). Za vse njegove raziskave je značilno izjemno temeljito dokumentirano, celostno in kritično podajanje zgodovine, zato so priporočljive kot temeljno čtivo.