Jelica Šumič Riha

Jelica Šumič Riha, dr. filozofije, je znanstvena sodelavka na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU in docentka za etiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Predava tudi na Univerzi v Essexu. Doslej je objavila vrsto knjig, med njimi: Realno v performativu (1988), Pravo in razsodna moč (z R. Riho; 1993), Avtoriteta in argumentacija (1995), Argumentation and Hegemonic Logics; objavljala je v domačih in tujih revijah in sodelovala v domačih in tujih zbornikih, zlasti v: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Lacan sans jamais oser le demander a Hitchock (1988), Želja in krivda (1988), Grestalten der Autorität (1991), Kant und das Unberwusste (1994), An Ränden der Philosophie (1996).

Knjige: