Marina Lukšič Hacin

Marina Lukšič Hacin (roj. 1965 v Novem mestu), dr. sociologije, je zaposlena na Inštitutu za slovensko izseljenstvo pri ZRC SAZU. Poleg tega predava na Fakulteti za družbene vede in na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Redno objavlja v domačih in tujih znanstvenih revijah ter sodeluje v zbornikih.

Knjige:

Ko tujina postane dom
1995
v zbirki /
področja: