Marjan Smrke

Marjan Smrke, roj. 1962 v Novem mestu, dr. socioloških znanosti, je predavatelj na področju sociologije religije in strokovni sodelavec Centra za proučevanje religije in cerkve na Fakulteti za družbene vede. Objavlja poljudne in strokovne članke o religioloških temah. Je član več mednarodnih združenj za znanstveno preučevanje religije. Zadnja leta se ukvarja predvsem z vprašanji religijskega spreminjanja v postsocialističnih državah.