Marko Kerševan

Marko Kerševan (roj.1942 v Idriji) je študiral sociologijo in religiologijo na univerzah v Ljubljani, Zagrebu, Konstanzi in Tübingenu. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani predava občo sociologijo, sociologijo religije in primerjalno religiologijo; v letih 1991-1993 je bil tudi dekan fakultete. Bil je član sveta Mednarodnega združenja za sociologijo religije, je član (ameriškega) Združenja za sociologijo religije in sekcije za sociologijo religije nemškega sociološkega društva. Sodeloval je pri delu Mešane krovne komisije Rimskokatoliške cerkve in Vlade RS in vodil skupino za pripravo in uvajanje predmeta Verstva in etika v osnovni šoli. Novejša dela: Religija in slovenska kultura (1989), Vstop v krščanstvo drugače (1992), Religija in (sodobna) družba (1995, s S. Fleretom), Cerkev, politika, Slovenci po letu 1990 (1996); uredil je tudi zbornika 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem (2001) in Protestantizem (2001).