Mateja Končina Peternel

Mateja Končina Peternel je od leta 1996 do leta 1998 delala kot asistentka pri Katedri za civilno pravo te fakultete. V tem času je zaključila magistrski in doktorski študij na področju civilnega prava in opravila tudi pravosodni izpit. Sodelovala je pri osmih raziskavah Pravne fakultete v Ljubljani, objavljala strokovne prispevke zlasti v Pravniku, Zborniku znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani in v Pravni praksi. Je soavtorica dveh knjig: »Temeljne pravice« (1997) in »Pravni vidiki otrokovih pravic« (1992). Od leta 1998 je okrajna sodnica in je dodeljena na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

Knjige: