Matevž Tomšič

Matevž Tomšič je docent na Oddelku za kulturologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je doktoriral iz sociologije. Raziskovalno deluje v okviru Centra za teoretsko sociologijo pri omenjeni fakulteti. Njegovo področje raziskovalnega angažmaja je politična sociologija, tj. politični akterji, predvsem politične (in tudi druge) elite ter vloga političnega sistema kot celote, kar povezuje s preučevanjem predpostavk demokracije in razvojne uspešnosti, še zlasti v kontekstu modernizirajočih se družb postsocialistične tranzicije. Poleg tega ga zanima tudi problematika kulturne sfere, predvsem vloga intelektualcev in kulturne elite v povezavi s politiko. S teh področij objavlja znanstvene članke v relevantnih domačih in tujih revijah, piše pa tudi publicistične članke, namenjene širši javnosti. Skupaj s sodelavci je objavil knjigo Socio-kulturni dejavniki razvojne uspešnosti: Slovenija v evropski perspektivi (2001).