Matjaž Jančar

Matjaž Jančar (1940-1997) je bil po diplomi na Pravni fakulteti dolgo let zaposlen na področju mednarodnih odnosov, kot diplomat, oz. uslužbenec z zadolžitvami na omenjenem področju. Nekaj let je bil tudi predsednik Slovenske izseljenske matice. Še posebej je bilo njegovo delovanje povezano z vprašanji položaja slovenskih manjšin v sosednjih državah in Slovencev po svetu. O tem in o drugih vprašanjih mednarodnih odnosov je objavil več razprav in člankov. Zanimanje za slovensko narodno vprašanje se je vsebinsko konsistentno prekrivalo z njegovim dolgoletnim konjičkom – modernim položajem ameriških domačinov in z njihovo sociološko in demografsko artikulacijo.

Knjige:

Indijanskih pet stoletij
1995
v zbirki /
področja: