Simona Smolej

Mag. Simona Smolej je kot raziskovalka zaposlena na Inštitutu RS za socialno varstvo. Ukvarja se z različnimi vidiki revščine in socialne izključenosti, spremljanjem in evalviranjem socialnovarstvenih programov ter spremljanjem uresničevanja ciljev strateških in izvedbenih dokumentov na področju socialnega varstva.

Knjige: