Srna Mandič

Srna Mandič je bila več let višja strokovna sodelavka na Inštitutu za družbene vede Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Leta 1996 je na tej fakulteti doktorirala iz sociologije s temo »Stanovanjska politika in razvoj«. To je njena prva knjiga, sicer pa je doslej objavila številne članke v domačih in tujih revijah. Njeni prispevki so tudi v mednarodnih zbornikih, med njimi zlasti »Government and Housing« (1990), »The reform of the Housing in eastern Europe and the Soviet Union« (1992), ter s soavtorjem Tinetom Stanovnikom »Economic Restructuring of the Former Soviet Block – the Case of Housing« (1996). Danes je nosilka predmeta Sociologija stanovanja in sodelavka pri predmetu Javne politike in socialna vprašanja.

Knjige:

Stanovanje in država
1996
v zbirki /
področja: