Veljko Rus

Akademik prof. dr. Veljko Rus (1929) je maturiral v Ljubljani, diplomiral v Beogradu leta 1953 iz filozofije in doktoriral v Zagrebu leta 1969 iz sociologije. Na specializaciji je bil leta 1957/58 v Poitiersu in Parizu ter leta 1968/69 v ZDA na Columbiji, Ann Arborju in Berkeleyju. Večji del svojega raziskovalnega in izobraževalnega dela je posvetil sociološkim problemom organizacij, v zadnjem desetletju pa se je ukvarjal predvsem s problemi socialne države. Kot predavatelj in raziskovalec je gostoval na univerzah v Uppsali, Stockholmu, Köbenhavnu, Berlinu, Tokiu, Columbiji in Wassenaru.Bil je med uredniki Revije 57 in Perspektiv, ki sta vzpostavili intelektualno angažirano kulturno in politično prizorišče 50/60-ih let. Za svoje samostojno knjižno delo človek, delo in strukture (1970) je dobil nagrado Sklada Borisa Kidriča. Kasneje je objavljal v različnih revijah, posebej omenjamo »Klike v delovnih organizacijah« (Problemi, 1966), med knjigami pa izpostavljamo Odgovornost in moč v delovnih organizacijah (1972), Socialno državo in družbo blaginje (1990) in Privatizacijo na področju družbenih dejavnosti (1993).