Zdenka Šadl

Zdenka Šadl, dr. sociologije, je docentka za teoretsko in občo sociologijo ter sociologijo spolov na Fakulteti za družbene vede. Predava Razvoj socioloških teorij in sociologijo spolov, s Fakulteto za humanistične študije sodeluje kot predavateljica Uvoda v družbeno teorijo. Magistrski in doktorski študij je opravljala v Ljubljani, strokovno pa se je izpopolnjevala na Inštitutu za sociologijo na Social und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät pri Univerzi na Dunaju in pri British Sociological Association – Sociology of Emotions Study Group.