Cinzia Arruzza, Nevarna razmerja: poroke in razveze marksizma in feminizma

"Težko je povzeti vsebino knjige, ki na 150 straneh naniza večino pomembnih vprašanj feminizma. Ravno to jo dela neprecenljivo za pedagoške namene. Končno obstaja feministični učbenik! Jedrnatost, navedba številnih virov, preglednost in sistematičnost so same prednosti knjižice, ki je glede na obsežnost gradiva presenetljivo kratka. Mojstrstvo razumljivega pisanja in goste vsebine dopolnjuje še dejstvo, da knjigo lahko berejo popolni začetniki ali pa feministični teoretiki." (iz recenzije Ane Reberc na RŠ)

Povezava na recenzijo
Več o knjigi