Okrogla miza JE SOUPRAVLJANJE REVOLUCIJA?

Vabilo

na okroglo mizo JE SOUPRAVLJANJE REVOLUCIJA? ob izidu knjige Federica Fuentesa

v sredo, 25. aprila, ob 18. uri v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Sodelujejo: Sašo Furlan (moderator), Marko Kržan, Rastko Močnik, Miha Kordiš ter Wilmer Armando Depablos, odpravnik poslov Veleposlaništva Bolivarske republike Venezuele.

Federico Fuentes v knjigi Je soupravljanje revolucija? (Založba Sophia, 2018) pronicljivo razčlenjuje raznolike eksperimente uvajanja delavske participacije v Venezueli v obdobju prvega mandata Chávezove vlade (1999–2006). Bolivarska revolucija ima od tedaj širok razpon, od skromnih poskusov delavskega solastništva delnic in delavskega predstavništva v upravah podjetij do radikalnejših poskusov delavskega samoupravljanja in podružbljanja gospodarstva, ki proizvodnjo in porabo podreja neposrednemu nadzoru delavstva in skupnosti. Po eni strani knjiga opisuje edinstveno venezuelsko izkušnjo grajenja socializma za 21. stoletje, ki se v marsičem razlikuje od socialističnih projektov 20. stoletja. Po drugi strani pa opozarja na strukturne ovire in silovit politični odpor, s katerim se nujno sooča vsak poskus, ki si v kapitalistični družbi postavi za cilj radikalno preobrazbo produkcijskih razmerij. Fuentesov natančen popis venezuelskega poskusa bo zato izhodišče razprave o možnostih in ovirah uvajanja različnih oblik delavske participacije pri nas, pri čemer se bomo oprli tudi na dragoceno izkušnjo jugoslovanskega samoupravnega socializma. Razpravljavcem se bo prek videoposnetka pridružil tudi Adan Chávez, ki bo spregovoril o komunah v Venezueli in izkušnjah s cogestión.

Organizatorji dogodka: Založba Sophia v sodelovanju z Veleposlaništvom Bolivarske republike Venezuele, Sindikatom združenega dela Sila ter Knjigarno Azil, ob podpori Javne agencije za knjigo RS.

Knjiga je izšla ob podpori Javne agencije za knjigo RS.