Priporočamo prevod ruskega pravnika in teoretika Evgenija Pašukanisa: SPLOŠNA TEORIJA PRAVA IN MARKSIZEM

Pašukanis je neomajno zagovarjal tezo o odmiranju države, prava in pravnega subjekta – v času, ko je Stalin konsolidiral državni aparat. Čeprav je bil tedaj na vrhuncu svoje mednarodne pravniške in politične kariere in kljub lastnim kritikam svojih tez je bil zaradi neomajnosti označen za sovražnika ljudstva in trockističnega saboterja ter usmrčen, njegovo delo pa prepovedano vse do leta 1956.
Več o knjigi in naročilo po akcijski ceni