Nov(o) državljan(stvo)

Razprodano!
Nov(o) državljan(stvo)
2011

Že nekaj časa je jasno, da danes, ko je med stotimi največjimi gospodarstvi sveta že več multinacionalnih korporacij kot pa nacionalnih gospodarstev, države ne moremo več razumeti kot edini center suverenosti niti kot edino mesto sprejemanja političnih odločitev. Še več, ker država v globalizacijskih procesih čedalje manj ščiti in predstavlja posameznika, se izrisuje vsaj teoretski prostor za nove oblike politične skupnosti. Cilj zbornika Nov(o) državljan(stvo) je svež prispevek k preseganju težav pri razumevanju odnosa med konceptom državljanstva in države, kar je še zlasti pereče v okoljih, kjer je tudi na je­zi­kov­ni ravni prišlo do niveliranja političnega članstva na na­cio­nal­no ali celo etnično pripadnost, čeprav je etimološki izvor besede – od koncepta civitas, civitatus pa vse do modernega citoyen – politično članstvo vedno vezal na manjše in bolj fluidne politične skupnosti.

Urednik/ca: Cirila Toplak
Urednik/ca: Žiga Vodovnik
232 strani, mehka vezava
Format: 145 × 210 mm
Področja:
ISBN: 978-961-6768-29-0