Borec, leto 2012, 690-693

Redna cena: 5.00€
Borec, leto 2012, 690-693
Revija za zgodovino, antropologijo in književnost
2012

BOREC, leto 2012, št. 690-693, PDF

Naročanje na revijo

Spletna stran revije

Kazalo

Božo Repe: Velja govorjena beseda
(Govor za proslavo v Dražgošah, 13. 1. 2013)

ARHIVI SPOMINA
Majda Senčar: Okruški (črtice)
Simona Zorko: Rdeč nagelj za spomin (spremna beseda)
Stanislav Južnič: Dedek in stric na razpotju: v spomin na Ladislava Kiauto

HORIZONTI ZGODOVINE
Anej Korsika: Politične implikacije Postonove teoretske prenove marksizma
Moishe Postone: Lukács in dialektična kritika kapitalizma
Moishe Postone: Teoretizirati sodobni svet: Robert Brenner, Giovanni Arrighi, David Harvey
Sašo Furlan: Vrednostna forma, abstraktno delo in denar

UMETNOST IN STVARNOST
Jan Baudouin de Courtenay: Vpliv jezika na svetovni nazor in na razpoloženje
Peter Weiss:Iz življenja in dela poljskega jezikoslovca Jana Baudouina de Courtenayja (Spremna beseda)
Maja Murnik: Oder 57: začetki gledaliških inovacij v specifičnih družbenopolitičnih razmerah

ODMEVI IN OCENE
Tea Hvala: Kaj je ostalo od feministične levice?
Andrej Adam: Marxovo pojmovanje odtujitve
Tanja Česen: Družbena pogodba in enakost ljudi kot temelj sodobne socialne Evrope
Mitja Peruš: Zakaj je potrošništvo samomorilsko?
Cvetka Hedžet Tóth: Pravica do upora – etični imperativ; I del: Antropologija uporništva

Zbirka: / 690-693
335 strani, mehka vezava
Format: 160 x 240 mm
Področja: