Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | W | Y | Z

Redna cena:
32.80€
Akcijska cena: 28.00€
2010
Knjiga je izčrpna in temeljna zgodovinska študija obdobja med francosko revolucijo in pomladjo narodov leta 1848, kot časa ko je svet krenil na nepovratno pot globalizacije. Po avtorjevem mnenju sta v tem obdobju vzniknila dva temeljna dogodka, ki sta se izkazala za nazaj kot tista, ki sta določala in določata tek zgodovine zahodne civilizacije vse do dandanašnjih dni. VEČ
     

Redna cena:
10.00€
Akcijska cena: 6.00€
2007
Pričujoče delo je Habermas osrediščil okoli dveh konfliktnih tendenc našega časa: na eni strani gre za absolutizacijo dognanj in miselnih form naravoslovja, za ekspanzijo naturalizirane podobe sveta, na drugi strani za naraščanje vpliva religijskih ortodoksij. Teme knjige se na koncu iztečejo v družbeno teorijo – temo razmerij in vplivov, ki obstajajo znotraj države med obvladovanjem religijskega...VEČ
     

Redna cena:
18.00€
Akcijska cena: 10.00€
2004
Zanimivi časi kakor da so sestavljeni iz več malih knjig o deželah, mestih in ljudeh: Velika Britanija, Francija, Španija in Italija od 30. do 90. let, ZDA in Latinska Amerika ter Sovjetska zveza – bogati zgodovinski prikazi svetovnega dogajanja, povezanega z življenjem v teh državah, srečanja z vidnimi intelektualci, politiki, znanstveniki, umetniki, njegovi pogledi na družbeno in kulturno...VEČ
     
Razprodano!
2000
Avtor sodi v sam vrh svetovnega zgodovinopisja, njegova dela pa žanjejo tako občudovanje stroke kot bralcev. Knjiga je avtorski portret pravkar minulega stoletja, ki nudi zaokroženo sliko sveta in polpreteklih dogodkov in razkriva globlje zgodovinske silnice, ki so ga oblikovale. Pregled dogodkov in osebnosti 20. stoletja Hobsbawm analizira in deli v tri dobe: dobo katastrofe (1914-1945), ki sta...VEČ
     
Razprodano!
1998
“Kratka” zgodovina filozofije v štirih poglavjih, naslovljenih Iskanje svetovnega reda: filozofija starega veka, Bog in filozofi: religijska in srednjeveška filozofija, Med znanostjo in religijo: moderna filozofija in razsvetljenstvo, Od modernizma do postmodernizma: dvajseto stoletje, zajame ključne mislece in filozofske ideje, začenši s t.i. grškim čudežem in do postmoderne oz....VEČ
     
Razprodano!
1996
Ameriški pisatelj je povezal navidezno nezdružljivo: modrost najslavnejšega zahodnega medveda in načela ene starodavnih vzhodnjaških filozofij – taoizma. Izvirne odlomke iz Milnejevih tekstov o medvedu Puju je prepletel s taoističnim učenjem, ki ga je predstavil v novih dialogih med pripovedovalcem in liki iz Milnejevih del. Ne čudi, da je knjiga postala bestseller in dobila status dela,...VEČ
     
Razprodano!
1996
V svojih spominih legendarni partizanski komandant, generalpolkovnik in narodni heroj popisuje svojo življenjsko pot od otroških let v Kraljevini Jugoslaviji do usodnih odločitev med 2. svetovno vojno – v osrednjem delu knjige opisuje etape v narodnoosvobodilnem boju, življenje v partizanih, človeške usode soborcev in sodelavcev do osvoboditve. Knjigo zaključi z orisom svoje mirnodobne...VEČ
     
Razprodano!
1995
Izčrpen prikaz izvora in pojma Evropa od antičnih časov do njegove polne uveljavitve v srednjeveški krščanski Evropi vključuje analizo pogledov takratnih najimenitnejših mislecev o Evropi ter političnih in idejnih sprememb v tem času. Evropa se je od mitološkega lika in ohlapnega zemljepisnega pojma oblikovala v zgodovinsko politično skupnost konec srednjega veka, po renesančni idejni prenovi pa...VEČ