Katalog

Kazalo avtorjev:

| A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Razprodano!
1997
Prvi kompendij sodobnih teorij politike v slovenščini prinaša izbor najbolj prodornih in relevantnih tekstov prek tridesetih sodobnih politologov in političnih filozofov iz 2. polovice XX. stoletja. Zajame pojme politike in političnega, novo političnost, politiko kot demokracijo, politiko v filozofski perspektivi, problematiko morale, pravičnosti, svobode in (ne)enakosti v politiki. VEČ
     
Redna cena:
4.17€
1997
Avtorica se ukvarja s problematiko urejanja in upravljanja javnih zelenih površin v mestih – od mestnih parkov do domačih vrtičkov. Glavni namen dela je spodbuditi komunikativno sodelovanje med upravljalci mesta, specialističnimi službami in prebivalci. S številnimi primeri iz prakse urejanja “zelene” problematike v slovenski prestolnici prikaže rezultate uspešnega sodelovanja,...VEČ
     
Redna cena:
4.17€
1996
Avtor, znan tako kot publicist in literat ter kot raziskovalec v bioloških znanostih, široko, z vidikov biologije in tudi filozofije ter etike, pristopa k problemu altruizma, njegovi pojavnosti v raznovrstnih oblikah, njegovemu mestu v medčloveških odnosih individualizirane zahodnjaške družbe in s tem povezanih paradoksih v vsakdanjem ravnanju. Plast za plastjo nam odstira protislovja altruizma;...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtorjevo razmišljanje je spodbudila vojna v Bosni: intelektualci, tudi slovenski, se po njegovi oceni za vojno skorajda niso zmenili. Kakšen je položaj politike v družboslovju in predvsem, kako in zakaj je prišlo do tako evidentnega zaničevanja političnega delovanja in s tem do odsotnosti kakršne koli javne oblike delovanja – to so vprašanja, ki si jih je zastavil avtor. Prek temeljitega...VEČ
     
Razprodano!
1996
Avtor obravnava doktrine in oblike mednarodne proizvodnje ter njihov pomen in vpliv na velike, srednje in majhne države. V tem okviru analizira součinkovanje nacionalnih gospodarstev, multinacionalk in tujih neposrednih investicij. Posebej analizira tudi implikacije strukturnih sprememb v svetovnem gospodarstvu za položaj slovenskega gospodarstva. Vodilna misel je nujnost vse večje...VEČ
     
Razprodano!
1996
Ameriški pisatelj je povezal navidezno nezdružljivo: modrost najslavnejšega zahodnega medveda in načela ene starodavnih vzhodnjaških filozofij – taoizma. Izvirne odlomke iz Milnejevih tekstov o medvedu Puju je prepletel s taoističnim učenjem, ki ga je predstavil v novih dialogih med pripovedovalcem in liki iz Milnejevih del. Ne čudi, da je knjiga postala bestseller in dobila status dela,...VEČ
     
Razprodano!
1996
Delo je namenjeno bralcu, ki na novo vstopa v svet dramskega besedila in dramske uprizoritve. Seznanja ga z osnovnimi elementi in pojmi klasične in sodobne dramatike, obenem pa daje osnove za nadaljnji študij te snovi. Dodan je slovarček osnovnih dramaturških pojmov. VEČ
     
Razprodano!
1996
Prvo slovensko nacionalno poročilo o mladini je nastalo po vzoru evropskih nacionalnih poročil o mladini na osnovi obsežne in zahtevne raziskave. Prinaša študije devetih avtorjev, ki obravnavajo vse pomembne vidike družbenega življenja slovenske mladine in jih ilustrirajo s tabelami, grafičnimi prikazi in anketami. Zajamejo demografske značilnosti, družinski status, izobraževanje in izobraženost...VEČ
     
Redna cena:
4.17€
1996
Knjiga je rezultat posvetovanja, ki ga je ob 60-letnici izida znamenite Keynesove “Splošne teorije zaposlenosti, obresti in denarja” in 50-letnici njegove smrti pripravila Zveza ekonomistov Slovenije skupaj z revijo Naše gospodarstvo in Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Prinaša 11 prispevkov priznanih slovenskih ekonomistov o aktualnih vprašanjih ekonomske teorije, ki izhajajo iz...VEČ
     
Razprodano!
1996
Knjiga je skupno delo petih uglednih strokovnjakov za makroekonomijo in Vzhodno Evropo in je nastala napobudo povezovalne organizacije zahodno-evropskih socialdemokratskih strank, Evropskega foruma za demokracijo in solidarnost, s ciljem, da pripomore k oblikovanju strokovno podprte vseevropske politične razprave o alternativnih tranzicijskih možnostih. Avtorji analizirajo javno upravo,...VEČ