Socialna psihologija

Razprodano!
Socialna psihologija
1992

Učbenik daje uvid v zgodovino te discipline, njene metode, ključne avtorje in teme. Začenja s problematiko konstrukcije socialnega sveta, v kateri predelujemo informacije iz okolja, oblikujemo svoja socialna stališča pa tudi predsodke in stereotipe o njem. V medosebnih odnosih avtorico zanima predvsem komuniciranje, še posebej neverbalno, ter psihološki vidiki različnih interakcij, kjer veliko prostora nameni psihologiji naklonjenosti s kulminacijo v večni romantični ljubezni. Posebno poglavje nameni prosocialnemu in asocialnemu obnašanju oziroma altruizmu in agresivnosti, nato pa nadaljuje s problematiko psihologije socialnega vpliva in socialne moči ter socialne kontrole. Poglavje o odnosih med posameznikom in socialnim sistemom zadeva teme, kot so konformizem, razmerje med večino in manjšino, izoblikovanje vodij in psihologija množic. Učbenik sklene poglavje o načinih družbenega konstituiranja subjekta – o umeščanju v družbo, formiranju jaza in samozavedanja ter produkciji identitet, nazadnje “skrpane identitete” pozne moderne. Avtorica je v delo vključila opis vrste eksperimentov in primerov iz vsakdanjega življenja.

453 strani, mehka vezava
Format: 170 x 240 mm
Področja: