Socialna filozofija

Razprodano!
Socialna filozofija
Prevod:
Zdenka Erbežnik
1992

Pričujoči uvod v socialno filozofijo razlaga, kako so se različni vplivni sistemi socialne filozofije oblikovali in spreminjali skladno z dinamiko spreminjanja družbenega razvoja. Spremlja evropsko tradicijo socialne filozofije od srednjega veka do druge polovice 20. stoletja, med drugim pa obravnava fevdalizem in misel Tomaža Akvinskega, krizo fevdalizma in Hobbesovo filozofijo, zgodnji kapitalizem ter njegove idejne zagovornike in nasprotnike, pruski absolutizem in Kantovo socialno misel, filozofijo industrijske revolucije in modernizacije ter Heglova razmišljanja, nastanek socializma in široko paleto socialnih filozofij našega časa.

Izvirni naslov: Social Philosophy
152 strani, mehka vezava
Format: 140 x 205 mm
Področja: