Psihološki portret Slovencev

Razprodano!
Psihološki portret Slovencev
1994

Delo enega najvidnejših slovenskih psihologov je pomemben prispevek k izdelavi “karakterologije slovenske osebnosti”. Osrednjega pomena je primerjava osebnostnega profila slovenske populacije z drugimi nacijami, kot se kaže v psiholoških preskusih in anketiranjih. Avtor izpelje tudi notranjo psihološko analizo, tj. primerjavo različnih subpopulacij Slovenije glede na spol, starost, socio-ekonomski položaj, regionalno pripadnost ipd. Na tej podlagi osvetljuje možne vplive osebnostne strukturiranosti Slovencev na nadaljnji nacionalni razvoj.

200 strani, mehka vezava
Format: 160 x 240 mm
Področja: