Kristjanstvo in muslimani

Razprodano!
Kristjanstvo in muslimani
1996

Avtor obravnava politično, versko in kulturno dogajanje v Evropi med 11. in 14. stoletjem, razkriva stališča in vlogo glavnih protagonistov in mislecev krščanskega zahoda, in dokazuje, da križarske vojne in uničevanje Saracenov niso izšli iz divjega vsesplošnega militarizma, marveč iz mirovnega gibanja: mir med kristjani je nastal z vojnami kristjanov zoper nevernike. Z isto vnemo in natančnostjo, kot je nekoč seciral govore komunističnih veljakov, Mastnak tokrat analizira tekste verskih in političnih ideologov Evrope med 11. in 14. stoletjem, med drugim Tomaža Akvinskega, Frančiška Asiškega, sv. Bernarda, Francisa Bacona, Petra častitljivega in sv. Katarine iz Siene.

312 strani, mehka vezava
Format: 170 x 240
Področja:
ISBN: 961-6014-74-9