Religija in politika

Razprodano!
Religija in politika
Spremembe v deželah prehoda
1996

Avtor spremlja in interpretira potek in posledice religijskih sprememb v Vzhodni Evropi po 1989. letu, torej po padcu komunističnih režimov. Spopadel se je z obsežnim zgodovinskim gradivom in v študijo zajel tako religijsko-kulturne vzorce zahodne civilizacije kot tudi religijsko-kulturno identiteto vzhodnoevropskih držav v predkomunističnem, komunističnem in postkomunističnem obdobju.

V središču njegove obravnave je odnos cerkve in državnih oblasti ter poseganje verskih organizacij v sfero civilne družbe. V zadnjem delu primerjalno analizira dogajanje v Sloveniji, na Madžarskem, češkem, Slovaškem, Poljskem, v Rusiji, Bolgariji, Romuniji in Albaniji.

216 strani, mehka vezava
Format: 170 x 240
ISBN: 961-6014-51-X