Mladina v devetdesetih

Razprodano!
Mladina v devetdesetih
Analiza stanja v Sloveniji
1996

Prvo slovensko nacionalno poročilo o mladini je nastalo po vzoru evropskih nacionalnih poročil o mladini na osnovi obsežne in zahtevne raziskave. Prinaša študije devetih avtorjev, ki obravnavajo vse pomembne vidike družbenega življenja slovenske mladine in jih ilustrirajo s tabelami, grafičnimi prikazi in anketami. Zajamejo demografske značilnosti, družinski status, izobraževanje in izobraženost, življenjski standard, zaposlovanje in brezposelnost, zdravstveno stanje, delinkventnost in kriminal ter življenjske stile, vrednote in politično kulturo mladih.

Urednik/ca: Mirjana Nastran Ule
312 strani, mehka vezava
Format: 170 x 240
Področja:
ISBN: 961-6014-53-6