Kratka zgodovina filozofije

Razprodano!
Kratka zgodovina filozofije
Prevod:
Zdenka Erbežnik
Katarina Jerin
Seta Knop
1998

“Kratka” zgodovina filozofije v štirih poglavjih, naslovljenih Iskanje svetovnega reda: filozofija starega veka, Bog in filozofi: religijska in srednjeveška filozofija, Med znanostjo in religijo: moderna filozofija in razsvetljenstvo, Od modernizma do postmodernizma: dvajseto stoletje, zajame ključne mislece in filozofske ideje, začenši s t.i. grškim čudežem in do postmoderne oz. multikulturalne filozofije. Avtorja sta skušala preseči zgolj zahodni pogled na filozofijo in sta posebej poudarila pomen in vpliv filozofije drugih kontinentov, na kratko pa sta se dotaknila tudi občih tem: odnosa filozofije do znanosti, religije in politike, vprašanja feminizacije filozofije idr.

Izvirni naslov: A Short History of Philosophy
472 strani, mehka vezava
Format: 145 x 205
Področja:
ISBN: 961-6014-98-6