Pomoč otrokom, ko starši odpovedo

Razprodano!
Pomoč otrokom, ko starši odpovedo
Družinskopravni vidik
1998

Kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko država poseže v razmerje med starši in otrokomč Knjiga je posvečena primerom, ko starši ne morejo ali nočejo varovati koristi otroka in mora to namesto njih storiti država. Avtorica najprej teoretično razdela pravico do spoštovanja družinskega življenja in ukrepe države za varstvo koristi otrok po Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in v slovenski pravni ureditvi, predstavi določbe mednarodnih pogodb ter priporočila in konvencije Sveta Evrope o varstvu koristiotrok in se po primerjalnopravni analizi ureditve posegov države v družinska razmerja v izbranih državah (Nemčija, Francija, Velika Britanija, ZDA) posveti kritični analizi slovenske pravne uredtive.

Na tej osnovi predlaga, kako naj strokovnjaki veljavne pravne določbe v praksi uporabljajo tako, da bodo čim bolj zavarovali pravice otroka, kako staršem in otrokom zagotoviti pravno varstvo pred neupravičenimi posegi države, obenem pa v primerih, ko bodo otrokove koristi v družini resno ogrožene, omogočiti učinkovito zaščito otroka.

260 strani, mehka vezava
Format: 145 x 205
Področja:
ISBN: 961-6294-01-6