Predsodki in diskriminacije

Razprodano!
Predsodki in diskriminacije
Izbrane socialno-psihološke študije
Prevod:
Jure Potokar
Tanja Velagič
1999

Aktualna knjiga o problematiki, pred katero ni imuna nobena sodobna družba – kot se je v zadnjih letih nekajkrat boleče pokazalo, tudi slovenska ne. Ne gre le za opozarjanje na možne nevarnosti, temveč za uvid v mehanizme nastajanja in proženja predsodkov, diskriminacij in stigmatizacij, in za pridobivanje kritične distance do našega lastnega dojemanja in ravnanja z drugimi ljudmi. Pričujoča knjiga nudi pretehtan izbor tekstov priznanih tujih avtorjev in avtoric, ki s svojimi ugotovitvami in kritično refleksijo segajo globoko v tkiva sodobnih družb in vsakdanjega življenja. Poleg nekaj klasičnih tekstov (npr. A. Mitscherlich, T. W. Adorno), ki so prvič predstavljeni slovenski javnosti, prinašajo najnovejša dognanja in analizirajo konkretne prikrite pojavne oblike predsodkov.

Urednik/ca: Mirjana Nastran Ule
344 strani, mehka vezava
Format: 170 x 240
Področja:
ISBN: 961-6294-08-3