Zgodovina

Anarhija vsakdanjega življenja
Žiga Vodovnik
2010
Zbirka: / 32
Področja:
Vzpon Kitajske in propad kapitalističnega gospodarskega sveta
Minqi Li
2010
Zbirka: / 31
Področja:
Dolgo dvajseto stoletje
Giovanni Arrighi
2009
Področja:
Zemljevidi vmesnosti
Ksenija Vidmar Horvat
2009
Področja:
Evrocentrizem
Samir Amin
2009
Zbirka: / 27
Področja:
Kultura danajskih darov
Maja Breznik
2009
Področja:
Borec, tematska št.: Spol, literatura in kulturni spomin v pojugoslovanskem prostoru

2009
Zbirka: /
Področja:
Ime česa je Sarkozy?
Alain Badiou
2008
Področja:
Prihod žensk na oder slovenske politike
Irena Selišnik
2008
Področja:
O populističnem umu
Ernesto Laclau
2008
Zbirka: / 23
Področja: